Google Chrome és Mozilla Firefox böngészőre optimalizálva!

2018. június 16.-án megrendezett Tanyapartyn a Győri Legáció tagjai vettek részt természetesen párokkal, családtagokkal. A szombat délutáni eseményen az ügyességi játékok mellett finom borok és ételek csábították a résztvevőket. A Tanyaparty egy sikeres baráti összejövetel, amin 67 fő vett részt.

Liba vacsora – Új borok kóstolása – Legáció ülés Győrben az adventi jó szolgálatok megbeszéléséről.

Augusztus 26-án Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Győri Legációjának avatási és előlépési ceremóniája megidézte a magyarság múltját

Győrbe látogatott a Szent Korona másolata

Magyarországon magánszemélyek birtokában tíznél is több korona utánzat lehet. Ám pontos, és ünnepségeken is bemutatható, a Magyar Koronaőrök Egyesülete által elfogadott, általuk őrzött csak pár darab. Ezek közül az úgynevezett Kálmán féle a legcsillogóbb, a legtöbbet bemutatott. Győrben is meg lehetett nézni, az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Győri Legációjának avatási és előlépési ceremóniáján.

1988-ban Amerikában az ott élő magyarok segítségével készült el a máig legtöbbet bemutatott, és ünnepségeken használt Szent Korona Másolat. A másolatot Kálmán László szállította Magyarországra, majd halála előtt felajánlotta a Magyar Koronaőrök Egyesületének. Az egyesület az Európai Borlovagrend előlépési ünnepségét megelőző felvonulásra elhozta a korona másolatot Győrbe.

Riegler Antal a borlovagok győri legációjának első legátja elmondta: „Augusztus 26-án 16 órakor vették ki a Szent Korona Másolatát tartójából a Magyar Koronaőrök Egyesületének díszmagyarba öltözött tagjai. A pontos és nagyon értékes műkincsmásolat a borlovagok menetét megelőzően, koronaőröktől körülvéve, de jól láthatóan, haladt át Győr belvárosán. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Koronaőrök Egyesülete elvállalta, hogy velünk vonul.„

A menet a Rába Hoteltől indult, a Baross úton és a Széchenyi téren át a bencések templomáig, majd az avatási szertartás után vissza. Az ünnepélyes avatás alatt a templom oltára előtt helyezték el a magyar történelem felbecsülhetetlen értékkel bíró ereklyéjének pontos utánzatát. Tízpercenként ünnepélyes őrségváltást is láthatott a jelentős számú érdeklődő.

A Győri Bor és Borlovag Napok fénypontja volt a korona menet az Európai Borlovagrend Győri Legációjának avatási ünnepségén. A csodás bencés templomban Gáspár atya ünnepi beszéde, mint világító csillag ragyogta be a kupolát. Josef Jenei köszöntője rendünk hitvallásának megfelelően magasztos és tiszta mondatokkal írta körül a jó lovag életvitelét, tevékenységét, feladatait.

Az egész ünnepségre, amelyet most a szokottnál is nagyobb külsős figyelem övezett, jellemző volt a rendezettség, az átgondoltság és Isten és a bor tisztelete.

                                                                                                     Fábián György tollából

 

A Győri Legáció júliusi összejövetelén először választotta meg az “évad borát”

Soha ilyen szép számmal még….

Rendünk Pro Konzulja, Tagai István mondta el a beszámolónk címéül választott mondatot az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Győri Legációjának júliusi összejövetelén. A pince, amely otthona, büszkesége a legációnak, valóban szinte kicsinek bizonyult. A tomboló hőség, a nyári szabadságok idején is sokan voltunk.

Ez azt mutatja, hogy a legáció fejlődik. Érdemes embereket képes bevonzani soraiba.

Az összejövetelen kiemelt fontosságú téma volt a 2017 augusztus 24-től kezdődő Bor- Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál, amelynek keretében a győri bencés templomban avatjuk új tagjainkat, illetve köszöntjük az előlépőket.

Riegler Antal első legát és Karakai Zsolt legát ismertette az ünnepség menetét, felsorolva az előlépőket illetve ismételten köszöntve azokat, akiket a tagság elfogadott, így tagjaink soraiba léphetnek. 

Büszkék lehetünk rá, hogy idén újabb 4 fővel bővül a győri legáció! Előlépőink száma pedig 7 fő. Mindemellett 4 fő lovagi képzésen vett részt, reméljük hamarosan lovagként tisztelhetjük majd őket is.

A legáció marsalljai közül Léránt László vázolta fel az avatási ünnepség pontos menetét, ismételten felhívva a figyelmet arra, hogy a rend kötelez. Ez megjelenésben, vonulási és avatási viselkedésben is kötelez. Ahogy eddig, ezután is legyünk mi a példák arra, miként lehet egy komoly hagyományt, komoly helyen méltóságteljesen prezentálni. 

Bogisich Ferenc vezetőségi tag örömteli bejelentést tett. Elkészült a tavalyi év országosan is legnagyobb borlovagrendi összefogását is bemutató könyv, a Loyolai Szent Ignác templom megújuló harangjairól! 

Szabó László vezetőségi tag, az idén szeptemberre tervezett jótékony fröccsfesztiválról szólt pár szót. Mint elmondta, a rendünk amióta meghívják, mindig kiemelkedően teljesített a jótékonyság e területén. Idén is ezt tervezzük. Ehhez, ha a tagok igénylik, speciális, kivarrt logóval ékesített ingeket is lehet rendelni, a még egységesebb megjelenés érdekében. 

Tagai István beszámolója is örömökre adott okot. A Pro Konzul elmondta, a pápai testőrségnek felajánlott borok célba értek Rómába. Sőt a Szent Atyának sikerült személyesen átadnia a Tokaj hegy nedűjéből palackot, és a Pápa áldott borait lovagrendünkön keresztül küldte el Magyarországra. Ezekből méltó személyek már kaptak is. Külön öröm, hogy az Európai Borlovagok nemzetközi kiadványa nagy terjedelemben foglalkozik a Hungária Konzulátussal, és e hasábokon a győri legáció komoly munkájával is.  

2017-ben először választottunk vak kóstoláson Havasi Dezső rendi tagunk értő irányításával, Fábián György vezetőségi tagunk Kantharosz gálán kifejtett ötlete nyomán év, vagy még inkább “évad bort” a legációnak. 2017/2018 borának a vezetőség döntése értelmében egy pannonhalmi fehér bort kellett választani. Nagy Róbert bortörténészt, a Pannonhalmi Borrend kiemelkedő alakját és értő barátait kértük fel, hogy 10 bort készítsen elő számunkra a pannonhalmi borvidék méltó borai közül.

A kóstoló csapat összeült, és abban mindenki egyetértett, hogy egyik borban sem kellett nagyot csalódni. Szép bor volt mindegyik, de a húszas pontozásos rendszerben három különösen kilógott a kapott pontokat tekintve a sorból. 

Végül is a TAR pincészet Sauvignon Blanc borát választották meg a legáció tagjai. Ez a bor valósággal behálózta a kóstolókat. 

A pincészetbe látogatást tervezünk, és egyedi legációs címkével ellátva egy éven át ezt a bort adjuk ajándékba, ezzel reprezentálunk.

Alapítók ünnepe a Győri Legációnál.

100 hónap munka 100 hónap közösségi siker.

Az Európai Borlovagrend Győri Legációja, köszönhetően a sok áldozatos munkának, amit tagjaink végeztek az alapítás óta eltelt 100 hónapban, március 15-e alkalmából átvehették Győr Város Pro Urbe kitüntetését. Az díj nagy megtiszteltetés, és jogos elismerése annak a tevékenységnek, melyet a Győri Legáció tagjai az Európai Borlovagok Atlaszához hűen végeztek megalakulásuk óta.

A legációt alapító tagok nagy fába vágták egykor a fejszéjüket. A már színes és erőteljes győri közösséget szolgáló civil szervezetek mellé még egy, Isten és a bor tiszteletét hirdető társaságot toboroztak. Az új tagok egy bensőséges hitbeli találkozón a bencések templomában, majd az alakulás helyszínén, a Rába Hotelben köszönték meg az alapítók hitét, és akaratát, amely létrehozta a legációt.

Legációnk lelki erőssége, Csóka Gáspár atya celebrálta a megemlékezést, és mondott szívhez szóló  köszöntőt a templomban ahol szintén rendi tagunk Mugits József mondta el imánkat és dr. Havasi Dezső orgonálta el a közösség himnuszát, miután elénekeltük a magyar himnuszt. A borlovagok prokonzulja, Tagai István – aki oroszlánrészt vállalt az alapításból is – rövid visszaemlékezőjében utalt arra, hogy jó emberek, jó időben találtak egymásra, és azóta a közös akarat, a hit, az egymást elismerő alázatos munka vezetett eredményre.

A Rába Hotelban Pió Márta alakulásról szóló filmjét is megnéztük, majd Gömöry Árpád és Fábián György rendtársunk méltatta az alapítókat. Ezután az alapítók aláírásukkal hitelesítették az alapító gondolatokat, melyeket pergamenbe nyomtatva helyeztünk el legációnk alapítói nagykönyvébe, melyet évente egyszer nyitunk majd fel, hogy a 100 hónapos tagok gondolatait csatolhassuk az alapítókéhoz!

Az alapítók ünnepét marsallunk, Léránt László vezényelte le kifogástalanul. Az esemény hivatalos részét, a legáció vezetője, a szervezések motorja, Riegler Antal első legát gondolataival zártuk:  A hitvallásunkhoz hűen, a közösséget szolgálva, egymást segítve haladjunk tovább, és céljainkat ezután is, ahogy eddig érjük el a köz javára, a lovagrend dicsőségére, magunk épülésére.

Fábián György

 

Borlovagok és a magyar filmtörténet

Alpolgármesteri tárlatvezetés, ámuló siker, borral kísért mozi élmény

Győr egyik leghangulatosabb múzeumi épületében, a Magyar Ispitában látható az az egyedülálló magyar filmtörténeti plakát kiállítás, amelyre a fő szervezőtől, ötletadótól, a gyűjtő munka oroszlán részét elvégző alpolgármestertől, Fekete Dávidtól kaptak meghívást a Győri Legáció tagjai.

Az érdeklődés, amely igazán jelentős volt a tárlat irányában szólt a – valljuk be sokak számára – sokak által ismeretlen témának, valamint annak az egyedülálló lehetőségnek, hogy Győr alpolgármestere, Fekete Dávid maga vállalta, hogy belebújik a tárlatvezető szerepébe.

Gyorsan kiderült, hobbija a korai, a második világháború végéig gyártott magyar filmek plakátjainak gyűjtése, ám amit erről a témáról, a honi filmgyártás kulisszatitkairól, gazdasági, politikai háttereiről tud az jóval több ennél. Ezt egy veretes könyv is igazolja, tanulmányával és eddig soha egy kötetbe össze nem gyűjtött korabeli plakátok repróival.  Már az első plakátoknál, a korai vígjátékoknál kiderült, Fekete Dávid ismeri a témát, és élvezetesen, izgalmasan beszél, mesél is róla.  

Kedves gesztus volt, hogy a lovagrend részéről az eseményt szervező dr. Csák Csaba és segítői, amint elhagytuk Jávor Pál papírmasé alakját, máris pezsgőt adtak a kezekbe, hogy ezzel is segítsenek visszarévedni a boldog békeidőkbe, amikor még a német UFA filmstúdió, akárcsak a Hunnia a gyerekkorát együtt élte meg. Olyan közös filmek is készítve azonos díszletben, mint például a legendás Hyppolit. A színészek és rendezők pezsgővel ünnepelhették, hogy akár egy hét alatt is elkészültek egy-egy új filmmel.

A kiállítás nagyon sok különlegességet, meglepetést tartogat a látogatók számára. Filmbejátszások, korabeli felvételek is színesítik a nézegethető kínálatot.  Győriként meglepetés az a film, melyet Fekete Dávid gyűjtő munkája során fedezet fel.  A Kettesben című moziban Páger Antal győri helyszíneken evez, a szereplők a Bisinger sétányon a városháza tornyának árnyékában futnak, vagy éppen ebédjüket fogyasztják el az egyik legismertebb győri csónakház teraszán.

A kiállítás megtekintése után a borlovagok a szomszédos Rómer ház nagytermében Juhász Károly és a TAR pincészet nedűinek, valamint egymásnak társaságában megnézték a kedves, egyszerű, és mégis szívet csordítóan szentimentális Kölcsönkért kastély című mozit.

Remek este, remek élmény volt! Köszönet érte Fekete Dávidnak és a szervezőknek, Csák Csabának és Léránt Lászlónak!

 

Megérkeztek a  Bencés harangok. 2016. 12. 11.


GYŐRI LEGÁCIÓ 2017. ÉVI PROGRAM

Január:

 • Legáció összejövetel
 • Média bál

Február:

 • Győri Kertbarát kör borversenyének lebonyolítása. /időpont később/
 • A magyar hangosfilm története kiállítás látogatása a Magyar Ispita házban.

Utána egy régi magyar film megtekintése a Rómer házban, eredeti kópiáról, egy kis borkóstolóval.                   /időpont egyeztetés után/

 Március:

 • Rendhagyó nőnapi Legáció összejövetel. Kivételesen első kedd!
 • Legáció alapító tagok találkozója.

Április:

 • Kantharosz Gála
 • 21-22 Somlói túra a Tornai pincészetbe és rövid körséta a borvidék más pincészeteibe.

Május:

 • Legáció összejövetel
 • Szegedi avatási ünnepség. /időpont egyeztetés után/
 • Fertő Tó Béke Körmenet /időpont egyeztetés után/

Június:

 • Tanya parti Győrújbarát

 Július:

 • Lovagi Akadémia! Lovaggá előlépőknek kötelező!
 • Legáció összejövetel
 • Fröccs fesztivál, időpont később kerül meghatározásra.

Augusztus:

 • Bor,- Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál
 • Avatási és előlépési ünnepség

Szeptember:   

 • Sopron avatási ünnepség
 • Legáció összejövetel
 • 22-24 Szekszárdi kirándulás

Október:

 • Lovagi avatás Eisenstadt. Karakai, Léránt, Kamocsár
 • Menház Színpad. Válogatás az év legsikeresebb előadásaiból. Zártkörű előadás Gáti Oszkár vezetésével és egy pohár bor kíséretében.

November:

 • Legáció összejövetel. Új borkóstolás, Márton napi liba vacsora.

December:

 • 8-9-10. Civilszféra jótékony forralt bor akció a Széchenyi téren a lovagrend fő szervezésében.
 • Lovagrendi jótékonysági nap

 

 

 

 

Copyright © 2014. Minden jog fenntartva. | Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület